Starte byggeprosjekt?

Alle som går med en husbyggedrøm i magen, har ofte samme spørsmålet når de tar kontakt med en husforhandler; hva vil det koste å bygge et hus?

Det er det eneste man føler man trenger å vite, for å kunne realisere drømmen. Men dessverre er det ikke like enkelt for husforhandleren å svare på dette. Og det er det flere grunner til.

– Det hele kommer an på hvilken standard man ønsker huset skal ha, hvordan tomten ser ut og hva som må gjøres av arbeid der, forklarer Derek. – Det er mye arbeid i forkant av selve husbyggingen, som man ikke nødvendigvis ser, sier Derek Andersen.

Han er en av VestlandsHus mest erfarne huskonsulenter, med 20 års erfaring i VestlandsHus Mjelde i tillegg til 10 år i Husbanken. Derek vet derfor hva han snakker om, og vet hva som må til for at man får oppfylt husdrømmen.

– Jeg mener at vi som husforhandlere heller bør være ærlig om kostnader fra første stund, enn at vi skal komme med mange “uforutsette” kostnader underveis, sier Derek. – Det er altfor mange som selger en drøm, som de etterhvert må knuse fordi det blir for dyrt for kunden.

Vit hva du kan bruke
VestlandsHus har bygd hjem siden 1974. Erfaringer vi har gjort oss gjennom disse årene, har selvsagt vært med å forme oss som husforhandler. Det vi ser er viktig for våre kunder, er å få oppfylt en del av drømmene de går med, innenfor det budsjettet de har. Når kunden tar kontakt med oss for å få pris på et hus, er det ikke alle som vet hvilket budsjett de har.

– Noe av det første jeg spør kundene om, er om de har vært i kontakt med banken og om de vet hvilke kostnadsrammer de har, forklarer Derek. – Det er ikke fordi jeg skal ha mest mulig penger fra dem, men rett og slett fordi da vet både de og jeg hva som er realistisk å bruke, sier han, tydelig engasjert.

Derek mener det er utrolig viktig at kundene selv ser hva som ligger bak et ferdig bygd hus, og hvorfor det blir den prisen det blir til slutt. Han forteller litt om hvordan han går frem;

– Når kunden kommer med spørsmål om hva totalprisen blir på et av våre VestlandsHus, er rådet jeg gir at de tar katalogprisen på huset de ønsker seg og ganger den med 1,7. Det er fordi man i den totalprisen også tar høyde for hva man må regne med å bruke i anleggskostnader og tomtearbeid, forteller han.

Kilde: Vestlandshus.no